Filos

Stowarzyszenie im. Joanny Froehlich

O nas

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Środowisku


Stowarzyszenie FILOS im. Joanny Froehlich jest bardzo skuteczną organizacją pożytku publicznego wyspecjalizowaną w niesieniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i szeroko pojętym środowisku

Członkami naszego Stowarzyszenia są wysokiej klasy specjaliści; pedagodzy, psycholodzy psychoterapeuci,mediatorzy,oficerowie policji,lekarze,prawnicy i cały szereg ludzi dobrej woli chcących pomagać innym.

Działamy od 2006 r.Nasz dom spełnia wszystkie niezbędne wymogi , budynek jest również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dom otoczony jest .pięknym sosnowym lasem, a plac zabaw jest bardzo przyjazny dzieciom.

Schronisko przyjmuje kobiety i mężczyzn z dziećmi bez względu na godzinę oraz dzień tygodnia. Telefon 668 210 263 każdego dnia i o każdej porze jest do PAŃSTWA dyspozycji.
Pomoc schroniska to nie tylko przywrócenie bezpieczeństwa i poczucia równowagi psychicznej ofiarom przemocy,działania te to punkt wyjścia do podejmowania kolejnych kroków o godne życie.SKUTKI PRZEMOCY


Skutkami przemocy w rodzinie są nie tylko uszkodzenia ciała,to przede wszystkim odebranie poczucia godności, wartości,to poczucie zupełnej bezradności ofiary. Osoby cierpiące z powodu przemocy żyją w chronicznym stresie, poczuciu zagrożenia, zmęczenia, często cierpią z powodu depresji. Izolują się lub są izolowane od środowiska, często mają zaburzenia snu i odżywiania. Trwanie w tak trudnej sytuacji może powodować całkowite uzależnienie od osoby stosującej przemoc. Ofiary czsto nie widzą możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, nie mają środków do zaspokojenia podstawowych środków życiowych. Długotrwałe trwanie w sytuacji przemocy prowadzi do zaburzeń, charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne doświadczenia.OSOBY PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ DO BYCIA OFIARĄ I PRZESTAJĄ SIĘ BRONIĆ.

Dzieci dorastające w domu pełnym przemocy są ich ofiarami nawet gdy nie są bite.Psychiczne skutki przemocy odczuwalne są nawet w dorosłym życiu i często niestety powielane.

Pamiętaj, że przemoc to przestępstwo art.207 Kodeksu Karnego.KAŻDA OFIARA MA PRAWO DO POMOCY


1.Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego;
2.Interwencji kryzysowej i wsparcia
3.Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia wraz z noclegiem
4.Ochrony przed dalszym krzywdzeniem
5.Prawo do bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia uszkodzeń ciała
6.Wszczęcie procedury NIEBIESKIEJ KARTY w ops lub policjiRODZAJE PRZEMOCY


1.PRZEMOC FIZYCZNA - kopanie, popychanie,obezwładnianie, bicie ,kopanie, wszelkie formy znęcania fizycznego
2.PRZEMOC PSYCHICZNA - ZACHOWANIA, KTÓRE MAJĄ NA CELU PONIŻENIE I WYWOŁUJĄ CIERPIENIE PSYCHICZNE
3.przemoc seksualna -zmuszanie do współżcia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych
5. Zaniedbanie - niezaspokojenie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

Nasz Patron


Kontakt


Przekaż nam ! % podatku : KRS 00001958
Nasz numer konta :98 9302 0004 0005 8795 2000 0010 Bank Spółdzielczy we Mszczonowie.

Nasza siedziba

Siedziba stowarzyszenia, w której obecnie prowadzone jest również Pogotowie Opiekuńcze znajduje się w malowniczej i pięknej wsi Gąba. Budynek od wielu lat użyczony jest od władz Miasta Mszczonów.

W 2013 roku w placówce został przeprowadzony generalny remont, który sfinansowany został przez stowarzyszeni -Rada Polek oraz Burmistrza Miasta Mszczonów- Grzegorza Kurka.

Zapraszamy do oglądania zdjęć naszej placówki, które można znaleźć w Galerii.


Stowarzyszenie Filos im. Joanny Froehlich

96-320 Gąba ul. Socjalna 1
Gmina Mszczonów
NIP : 8381739596
REGON : 8381739596
tel: 668 210 263

Nasi Przyjaciele

Stowarzyszenie Filos im. Joanny Froehlich od wielu lat ściśle współpracuje z władzami miasta Mszczonów.
W ramach swoich działań współpracujemy z:

Rekrutacja

Oferty pracy


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż przedłużamy proces rekrutacji do 10.12.2019 roku.
Informacja ta nie dotyczy rekrutacji na stanowisko dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej.
Zapraszamy do składania ofert zgodnie z instrukcją zawartą w treści ogłoszeń.

Stowarzyszenie ,,Filos” im. Joanny Froehlich w grudniu 2019 roku rozpocznie działalność  placówci opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, która położona będzie w miejscowości Gąba koło Mszczonowa, w ramach projektu pt. „PROMYK DLA DZIECKA - Stworzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Filos im. Joanny Froehlich poszukuje pracowników chętnych do pracy w przyjaznej atmosferze, którzy gotowi są na pracę z dziećmi, rozwój i nowe doświadczenia. Zapraszamy do współpracy.